Откритие: Динозаврите били мезотермални животни

Това е особен вид живи същества, съхраняващи постоянна температура на тялото Динозаврите не са били нито топлокръвни, както съвременните млекопитаещи и птици, нито хладнокръвни, както влечугите и амфибиите. Изследванията на […]

Оценяване:

Към статията